Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dog van een Man en Vrouw te zaamen daarenboven voor Iedere Party ö$ : 3 • o

Zoo als ook voor Tedere Party ingeval van meer Comparanten, voor lederen Comparant

Voor een Borgtogt zonder fpeciaal Verband van Roerende Goederen in dezelve voor Iedere Borg, 't zy Man en Vrouw, 'rzyandere - : 3-0

Wanneer by een Borgtogt indezelve geinfereerd eenHuys of Erve verbonden word, voor Iedere Party, waar op het verbonden Huys of Erve bekend ftaat, bovendien - » . m

• 2:0

Voor 't Registreeren vaneen Weesmeesters Zekering met de Belasting voor Iedere bclaste Party - «2*0

Voor het Registreeren en Annoteeren van een Preferentie of Concurrentie, in of agter op een SchepenfchuJd-

brief

Sluiten