Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 EXTRACT uit het Memorlen en Refolutien Boek der Stad ZUTPHEN

Saturdag den 16. Maan 1799. 5. Jaar der Bataavfche Fryheid.

JL er Vergadennge gerevideerd zynde de Ordonn:op dekoom-en Eekmolens binnen, de-< ze Stad van den 23. Maart 1771; —

Is, na gehoudenc deliberatie, goedgevonden en verdaan, dezelve volgender wyze te altereren, gelyk gefchied hiermede;

Vooreerst dar, ter oorzaake der actueele duur* te der molenfteenen, door den Pachter, in plaats van twaalf, zo als by Art. 6 bepaald, jaarlyks aan den Overrentmrs. in der tyd zal moeten be^taald worden agttien guldens voor ieder duim, zoo de moienftcencn, in den tyd van één jaar, by metinge zullen bevonden worden afgelopen te zyn;

Ten tweeden; dat het toeverzichc over het

/(, r\ § KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK

\. . ',. A Verz. Plakkatsn

o» 833 No- 12

Sluiten