Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 30 >

hebben, en geenzins iets waar door men van binnen 's Huifès in de

l^sX&£°"in'of ui£"brengen'by de boete van één

IV.

Voorfchrevenen zullen byEeden, in Senatu af te leggen, moeteri verklaaren, geene Tappers in hunne Maatfchappye, nog deel in winst of verlies te hebben: Ook niet dat dezelve eenige diredtie in <rfW hunne Kelders of adminiftratie van penningen, van de Wynen voortkomende, hebben; Of dat de zelve alleen in de Kelder komen of toegelaten worden, veel min een fleutel van dien toevertrouwd, en dat die geene, welke hunne zaken in de voorfchreven Kelders waarnem!T'fg- I-keIIk mec hunbyEede beloven zullen, geene fraude, direct of indirect omtrent defen Impost te zullen piefen, nog iemand anders in defen hunnen dienst te admitteren, welke zig niet voor af op gelyke wyfe by Eede verbonden heeft. P

V.

De Tappers van Wynen zullen, als by het Land gefchied, de Stads Impost of Accys terltond by den inflag moeten voldoen, en daar na den Aanpeil worden gereguleerd.

VI.

Niemand, wie hy zy, zal eenige Wynen vermogen te laten in- of uit-dragen, dan door de gezworen Wyndragers, volgens 't Loon daar

Eed bepaald? " * Mle"' by deK*lver

Vit

,*PatJ-lguTud J'M,rIyI{S *f de &ezamentIy^ Roedendragers, voor asfiltentie by het peilen en doen van andere Exploten, moeten betalen een honderd Caroli guldens, en aan de Peiler vyf en tSfi guldens, beide zonder eenige korting. J g Caroü

VIII.

„, Pa!tCr Zai- *ftaling der PaStpenningen en Oortjes gelden,

g^ssüïï" raoeten betaaid worden'zig «na d'

IX.

De Pagter zal van den Collecteur, welke zulks ook by Inflructie

ver-

Sluiten