Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 25 >

de Respeótive gemeentens, om a&e van indemniteit over te geven daar 't behoort, van elk huishouden, binnen de Brandfchouwery zes, en buiten de Brandfchouwery twaalf Huivers by de .aangevraagde te betalen.

In vredemakers zaken.

Alles volgens het Reglement daarop gemaakt. In Judicieele zaken.'

Naar regt en billykheid met onderwerping aan 't ooideel van Schepenen tot dat een vast Reglement zal zyn gemaakt, door de Municipaliteit, en by de Burgery zal zyn bekragtigd.

Memorie van 't Salaris voor Vacatie van Prefident-en Schepenen.

Vier penningen van iedere gulden, welke van roerende Goederen, in publique vyling of afflag, gemaakt worden.

Vacatie by Publique verkoping van vaste Goederen, ieder Schepen . • - • ƒ 1 - 4 - 0

Item voor den Prefident . • f 1 ' 4 - 0

Dito van Transporten, Custingen en andere brieven, ieder Schepen . - • ƒ o - 12 - o

Item voor den Prefident. ♦ ƒ 1 - 4 - 0 D De

Sluiten