Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. XI.

De Thefauriers zullen zich moeten gedragen, na de inftructie door het Bans - beftuur. gearrefteerd of in het vervolg te arrefteeren.

Art. XII.

Een ieder die eenig Ambt of Bediening bezit of verkrygt, waartoe het ontvangen van 'sLands, Bans of Ambagts - heerlykheids Gelden behoord, zal behoorlyke en Sufficiante Cautie moeten fteüen.

Art. XIII.

Aan Stemgerechtigde van ieder Dorp , blyft vry en onverlet de aanftelling van de Leeden van de Municipajiteit en van de Committé's, en aan de Municipaliteits Leeden , de uitoefFening van dat geene , het welk hun door het Volk, particuliere Dorps zaaken raakende zal opgedragen zyn, of worden, zoo als elk Burgery in den haarè zal oordeelen te behooren, zonder dat iemand Bans, of van het Bans-beftier, eenig recht van aanftelling daar over voortaan zal mogen beweeren of uitoeffenen, als zulks onder de particuliere Huishoudelyke zaken yan ieder Dorp behporende.

Art. XIV.

Dykgraaf, Heemraaden, Poldermeeste-r ren, Penningmeesters, Secretarisfen, en verdere Leeden van het Dyks-beftuur,

: . A 4 ' zu^.

Sluiten