Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag. i

GELYKHEID,VRYHEID.

PUBLICATIE,

is eene ïvnsuve van den Agent van algemeene Politie en binnenlandfche Correspondentie der Bataaffche Republiek, den Burger J. A. la Pierre, in dato 27 dezer, zo hebben Wy goedgevonden, in conformiteit van den last, daarby vervat, by deze te ftatuëren:

A Dat

IKONINKLIJKE BIBLIOTHEEK ! Verzu Plakkaten Q. 1 No. 14**1

;t Intermediair Admini-

ftratif Beftuur van het voormalig Gewest; Gelderland, aan hunne MedeBurgeren, Heil en Broederfchapl Doet te weeten.

Alzo by Ons ontfangen

Sluiten