Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER M A T T H. XI: II, 12. 23l

pheet. Maar hij was, behalven, dat hij de Zoone Gods was, ook ten aanzien van zijne menschlijke oorfprong en geboorte , meerder dan Joannes. Hij was wel geworden uit eene vrouwe, geboren uit Maria , maar doe zij nog maagd was, ontvangen van den Heiligen Geest. Daarom getuigt Joannes van hem, dat hij van boven was, en boven allen, niet uit de aarde, waar uit den hemel. Joh, III: 31. Joannes was onder de Propheeten de meeste. Maar Christus was nog meerder dan hij, de vervulling van alle de Propheeten, deHemelfche Propheet, de zender van alle de Propheeten, de opperïTe leeraar van Israël. Joannes was meer dan een Propheet, devoorlooper des Mesfias; maar Jefus was nog meerder dan hij, de Christus zelve, de wonderdoende Propheet, door wiens getuigenis Joannes zelve in de gevangenis moest geleerd, en in zijn geloof en hoope verfterkt worden.

En deeze opvatting ftrookt bijzonder wel met het verband des ganfehen Hoofdfl. dewijl Christus hier bezig is, om de Jooden te beftraffen over hun ongeloof, niet alleen ten aanzien van Joannes en zijne leer, maar bijzonder ook ten aanzien van hem zeiven, en van zijne leer. Hier toe was noodig, dat hij niet alleen van Joannes fprak, als den meesten der Propheeten, maar ook van zig zclven, als meerder, dan Joannes. Gelijk hij dan ook, met betrekkinge tot beide, deeze beftraffing opgeeft vs. 18, 19- want Joannes is gekomen . noch eetende, noch drinkende, en zij zeggen, hij heeft den Duivel. De Zoon des menS 5 fchen

Sluiten