Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag, i.

GELYKHEID,VRYHEID.

NOTIFICATIE.

Mede-Durgers, Heil en Broederfchap', Doet te weeten:

Dat door den Agent van Financiën dezer Republicq tot

A Ont-

FINKLUKE B1BUOTHEEK \ Verz. Plakkaten j

■') - ' 1 I

Q, No.

^«■miirnrmiiTT ^.tte-jiM»* \

it Intermediair Ad-

miniftratifBeftuur van het voormalig Gewest Gelderland aan hunne

Sluiten