Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag, i,

GELYKHEID, V R Y H Ji I JJ.

NOTIFICATIE.

Intermediair Admi-

tiftratif Beftuur van het oormalig Gewest Gel• erland, aan Hunne /[ede - Burgers, Heil en froederfebap, doet te veeten:

Alzo de Agent by het De¬

partement van inwendige Politie en toezicht,

op den ftaat van Dyken, Wegen en Wateren dezer Republicq, Ons by Misfive van den 22 der voorige Maand February heeft kennis gegeeven, dat by Decreet van 't Vertegenwoordigend Lishaam der Bataavfche Republicq,

A van

[KONINKLIJKE BlBLfOTHEEK J Q. Nu.

Sluiten