Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag. i.

GELYKHEID, VRYHEID.

NOTIFICATIE.

wind dezer Kepublicq Uns by ueszeils Keiolutie van oen ie dezes Maands heeft kennis gegeven, dat op eene hoogst ftrafbaare wyze zyn nagedrukt, vervalst en in omloop gebragt Recepisfen, fpruitende uit geledene, en voor rekening van het voormalig Gewest Bataafsch

A Bra-

I KOSMiNKLIJKEBIELfOTH_:< ■ Vcrz. Plakkaten

Q. " | Na :i j

ït Intermediair Admi-

niftratif Beduur van het voormalig Gewest Gelderland, aan Hunne Mede - Burgers, Heil en Broederfchap, doet te w e e t e n: Alzo het Uitvoerend Be-

Sluiten