Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"Pag. u

vryheid, gelykheid.

PUBLICATIE.

Het Departementaal Befbuur

van den RH YN aan de ïnwooners van het zelve Departement, Heil en Broederfchaj?!

Mede-Burgers!

lenige weinige Uitgewekenen hebben 9 | door hunne gewapende verfchyning, t op zommige plaatzen aan de Grenfen

fr*zz?zzxg nggenae,. ae ruit m ait jjepartement

gefloord. Een geest van Opftand heeft zig gelyktydig in verfcheidene ftreeken doen zien; maar dank zy inzonderheid de bedaarde ftandvaftigheid en den edelen moed van Arnhems gewapende Burgeren, het ontwerp dier onzinnigen is mislukt, en Wy kunnen Onze getrou* we Mede-burgeren, met eene gevoelige blydfchap , aankondigen, dat men in deeze ogen-

A blik*

| O. 3^ No. 54

* M|

Sluiten