Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELTKHEID, FRTHEID

NOTIFICATIE,

Alzoo Wy, doorliet Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, by DesA zelfs

Na t \3 I

- ■————

zt Departementaal

Beftuur van den Rhyn aan de Ingezetenen van het voormaligQuartier van Zutphen , Heil en Broederfchap ; doet te weeten:

Sluiten