Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag. i.

GEL'TK HEID, V R T II E I D.

NOTIFICATIE,

Het Departementaal Beftuur

van den RHYN, aan de Ingezetenen van het zelve Departement,

Heil en Broederfchap !

een boos nart toedragen, aanieicnnge zouae

a kun-

j q» ö4B No. 57 I

y Ons in overweging genomen zynde, dat mogelyk het in verfcheiden ftreeken van dit Departement op handen zynde Jagt - Saifoen aan eenige kwaadwilligen , en die de tegenwoordige orde van zaken

Sluiten