Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag. i.

GEL TK HEID, VR T H E I D.

NOTIFICATIE."

14 september 1. 1., zig in eene onvermydelyke, doch tevens onaangenaame noodzakelykheid , wegens de toenmalige tydsomftandigheden heeft gebragt gevonden, om de vrye exercitie der

£t Departementaal

Beft uur van den Rhyn aan hunne Mede - Burgeren, Heil en Broederfcbap! Doet te weeten :

Dat het zelve op den

Sluiten