Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag. i.

GELTKHEID, FRTHE I D.

P U-B L IC AT I Ë.

Publicatien en Wetten, door de byzondere Regeeringen en Beftuuren der voormalige Gewesten , tegen het ruineeren , afhakken en eigendunkelyk wegvoeren van Boomen en Kreupelhout, zo in de Bosfchen van die voormalige Gewesten, als in die van byzoride-

A re

kon i n xu} ke ' ir: zu oth'i'™"| . 347 10

ït Departementaal Be {tuur van den Rhyn, aan Hunne Mede - Burgeren Heilen Broederfchap I Doet weeten: •

Dat, niettegenftaande de fcherpe en rigoureufe

Sluiten