Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag. io

gel yk heid, v r y ii e i d.

NOTIFICATIE.

nog vigerenae juanaswetten, en van zyne herhaalde algemeene, en byzondere aanfchryvingen, het behoorlyk fchouwbaar maaken en fchouwen van Dyken , Wegen en Wateringen, op fom -

A mi*

;t Departementaal

Beftuur van den R hyn, met groot ongenoegen^ uit verfcheidene Oorden van dit Departement verneemende . dat in weerwil der al

Sluiten