is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe spectator met de bril

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

NIEUWE

SPECTATOR

M E T D E

BRIL

N°. ii.

MIJN HEER (SPECTATOR!

Alzoo Weetniet, bij jouw ommers wel bekent, en ik gisteren avond woorden kreegen over een zaak van belang, weetje Spectator, over de Arftokraaten, ik zeide, dat al wie in waarheid Patriot wou zijn, en zodanig handelen, volftrekt g6en Arftokraat kon zijn, ja dat het onmoogelijk was, dat een braav Vaderlander, en een eigenbelangzoeker een en dezelve perzoon konden zijn, of het een zoude het ander omver ftooten, ook beweerde ik, dat alle Arftoïtraaten het Land moesten uitgebannen worden, veel minder dan noch, dat men zich zou laaten regeerén door zulk aoort van Volk, en hier over weetje Spectator , kreegen wij rufie, want Weetniet hield het tegendeel in een zekeren zin ftaande,en dus kunje wel begrijpen, dat wij ffialkanderen op vuistlook zouden getraceerd hebben,' zoo ik niet wijzelijk voorgellaagen had, jouw om jé oordeel dien' L . aar$»