is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe spectator met de bril

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 94 )

zelje zekerlijk zeggen: dat komt vent, om dat jij een Bot? jterik bent. Dat weet ik wel Burger, en ook juist om die reden, gaa ik daar, i.) om wat van mijn botheid te verliepen, en wat verftand aan te winnen, 2.) om als het mogelijk was, ook ons Land voor mijn part nuttig te weezen, want ziet, zij zeggen mij, dat wij het Land voordeel toebrengen, als wij daar bij malkander komen. Nouw moetje weeten, dat ik dat maar in het geheel niet kan begrijpen, ik doe ook, wat ik doe, dan bijt ik op mijn nagels, dan zet ik mijn toppie lings, dan weer rechts, het is alles boter aan de galg, en lood om oud ijzer. Gisteren na dat ik uit de Vergadering kwam, ging ik eens drie quartier met mijn boofd in mijn hand, de oogen gefloten, zitten denken, en ziet hier, wat ik docht. Zullen wij Burgers aan het bedoelde oogmerk voldoen, ais wij in de Vergadering braav zitten Tabak rooken , nieuwspapieren ter vlugt kezen , maikanderen het nieuws dat 'er is, afvraagen, en vertellen, als een zwerm Bijen door malkanderen loopen,.en zeer veeten zóo een hird geraas maaken, door hun luidruchtig praaien, dat een Burger, een zaak van gewicht hebbende voor te ftellen, óm gehoor te krijgen, gedwongen is,'herbaalde reizen te roepen-: ftilte, ftilte daarachter; en als men dan bij omvraag het eens geworden is over zeker voordel, en men ontdekt van wegens" de Municipaliteits Leden, dat die met de Vergadering niet eenftemmig denken, dat men dan ais een raafende Roeland de zaak wil dwingen, zonder reden te gebruiken, maar met allerlei] ftcrke. en nipt pasfende uitdrukkingen zijne Patriötfche gevoelens wil aan den dag leggen, ik zeg, ik weet het niet, maar het ftaat mij niét aan, mij'dunkt, het moest anders gaan, maar hoe het gaan moet, dat weet ik noch minder, maar dat is waar ook, daarom fchrijv ik aan jouw, verder zend men Gedeputeerden naar de Hoofdvergadering, en die werr naar het Huis der Gemeente, en zoo weetje word alles ingericht, zoo zal de Volkftem op de lappen raaken, en wij te weeten komen, wat de Municipaliteit verricht, en die zal weder doen of nalaaten, wat wij in de Vergaderingen goéd oordeelen, want ziet, dat dient ommers te gefchicden, als 'er een Volkftem is, en die gehoortword, en is het niet zoo, dan koomt het mij om de waarheid te zeggen belachgelijk voor; maar jij zejt misfehien zeggen, dat komt,om dat jij een botten hond bent;dat is waar ook,en juist daar aan dacht ik nu niet, en daarom bestemaat Spectator, fchrijv mij hier eens over, en verlicht de arme Botterik : . eens-