Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maatfchappij u die aanbied; dfi eerste, zo. danig a/s zij pi het Ncderduitsch is gefchreven, door den bekwaamen en ijverjgen Schoolmeester in de Oude Pekel Aa, hendrik wester, en de laatste, niet zo als zij in 'het 'Hoogduitsch toegezonden is, door den Confiftoriaal. Raad en Superintendent van Buckeburg, hors tig, maar zodanig, als nij door den Burger arend hendrik van gelder, één onzer Medeleden, vertaald is. Niet zonder grond, hoopt' de Maatfchappij, dat zij eerlang meerder gelegenheid zal vinden, om cenigen van die gehrtken verdreven te zien; zullende dan eerst dat aanzienlijk gedeelte van haar doel Be'.

reikt

Sluiten