is toegevoegd aan uw favorieten.

Prijsverhandelingen, over de gebreken in de burgerscholen. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 75 )

een half uur buitengewoon les geeven: te weeten, om de jeugd zodanig te befchaaven, en tot het aanleeren van nuttige dingen voor te bereiden, en haar de eerfte algemeene beginfelen 'er van in te prenten, als wij in de beündwoording van het tweede hd der vraag, in de bijzonderheden, aantoonden, dat in alle fchoolen plaats diende te hebben.

Dat nu eene inrichting op deeze of diergelijke wijze ongelijk veel meêr fpoed aan het leeren zou bijzetten is van zelve klaar. Een fch 101 toch waarin honderd vijftig of tweehonderd kinderen zijn, welken allen in het ïpeilen geoefend w>rden, kan, gevoeglijk, in twee klasfeti verdeeld worden; ieder klasje in een boek. Wanneer nu de Meester de eene klasfe onderwijst, en de Ondermeester de andere klasfe, dan volgt het, dat «të de gchcelc lts door leert, in plaats, dat mi de gewoone fchoolen , ten minften de onderfte klasfen geduurig ledig zitten ( —

Nu kin de Meester , zijne aandacht alleen bij ééne hoofdzaak bepaalen. - Hoe gemaklijk zou men nu ook voor de vijf eerfte fchoolen bekwaame Meesters kunnen bekomen! —

Om bezolding voor de Meesters te vinden zou ook niet moeilijk vallen. De veelheid van leerlingen in ééne fchool geeft ook een ruim inkomen. Men kon het fchoolgeld ook verdubbelen, tonder dat 'er de ouders nadeel vin hadden; wijl hunne kinderen meêr dan d» helft fpoediger voortgang in het leeren maaken zouden. Ëenigen van deeze Meesters konden tevens voorzangers in de Kerken zijn, en het traktement hier voor genieten. ^