Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i )

Extract uit het Re-

eifter der Refolutien var*

Cf

de Hoog Mog, Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Neder landen.

Marth. den. 8 Mey 1787.

OP het geproponeerde door de Heeren Gédeptj* teerden van de Provincie, van Gelderland , eer Vergadetinge gedaan; Is na voorgaande deliberatie goedgevonden en verftaan, dat aan de Raad van Staate zal worden aangefchreeven, dat .gelyk hun Hoog Mog.j by Reibluiie in dato den 30 der vootieederv maand, hebben geaggreëerd de herinnering .door den Raad van Staate gedaan, aan alle de CommandeerendeOrücieren van de. Regimenten van den Sta.it van den* Eed door hun aan de Generaliteit gepraeiteerd, hooglt* dezelve alzo ten overvloede nog, en ten einde voorte komen alle verkeerde begrippen, welke door fommige Officieren,, en voornamenti\k by de gemeenen* zoude kunnen worden opgevat,.uit hoofde van de by zondere Claufute in dezelve, hunnen Eed voorkomende,. ten aanzien van hunne verfehuldigde obediëntie aan déordres der Staaten der particuliere Provinciën en der Magittraaten van de Steden, in welke zy in Guarniiben-. zullen werdén gelegd; hebben goedgevonden den Raad van Staate te authorifeeren gelyk geauthorifeerd word^ by deezen, omme nader uit den naam en van, wegen-ss liun Hoog Mog. dezelve aan alle de.Commandeerende; FIIL DEEL*. A, Qff.

Sluiten