Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 )

digd worden, dat het dus ten uitersten noodzakelyk geworden is. dat voorgemelde Quartier eenJ maal een vast Reglement dien aangaande wierd gearrefteerd, zo hebben de voorlz: Ordinaire Gecommitteerden , onder approbatie van de Hoog Mog: Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, vast gefteld,gelyk dezelve arresteeren by deezen, de volgende Articulen,

Art: l.

JK Erstelyk zal niemand wie hy zy, na de Publicatie deefes, zig hebben te vervordeien zyn Schaapen te laaten weiden, anders dan op de Heiden, op zyn eigen Land, of op het geene ia Huur gebruikt, edog zullen de Schaapen mogen geweid worden op de Graaien of Gemeentens van den Eersten O6I0ber tot half Maart, zonder langer, werdende hier meede ook verboden en geinterdiceert , dat niemand, op wat tyd van 'tjaar 't zoude mogen weezen, zyn Schaapen zal mogen weiden op een anders

Sluiten