Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(I)

Extraét uit het Re-

gifter der Refolutien van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden.

Veneris den 16 September 1791.

IS gehoord het rapport van de Heeren J. E. N. vanLynden, en andere haar Hoog Mog. Gedeputeerden toe de zaaken van de Meyerye van 'sBofch, hebbende, in gevolge en tol vnldoeninge van der zeiver Refolutie commifibriaal van den 23 AuguÜus laatÜleden, met en nevens eenige Heeren Gecommitteerden uit den Raad van Staate, geëxamineerd een Memorie van Mr. H. J. van Oldenbarneveld, genaamd Witte Tullingh , Advocaat Fiscaal van Braband en den Lande van Overmaze, houdende, dat het haar Hoog Mogende hadde gelieven te behaagen, om, by hoogit der zeiver Refolutie, in dato 19 April dezes jaars 1791, te approbeeren en te arreileeren het daar by gemeniioneerde en geïnfereerde Reglement en Ordonnantie op de Crimineele Juftitie, en den flyl van Procedeeren in Crimineele zaaken, voor den Geregte van'sHertogenbofch, en verder goed te vinden en te verftaan, dat het zelve zoude woiden gedrukt, en dat eenige Exemplaaren daar van zouden worden gezonden aan den Raade van Braband, «ls mede aan hem Advocaat Fiscaal, met laft, om het zel-

A vc

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK Verz. Plakkatsn

Q. 43 3

Sluiten