Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35 )

Dienaars worden gebrand op het regter Bil, met zodanigen Yzer, als deGeregten daar toe bekwaamst zullen oordeelen , welke Dorpregters of GeregtsDienaars , voor ieder Koey, die dus wordt getekend , van den Eigenaar zullen mogen eifchen twee ftuivers; zullende de gebeterde Koeyen, die ouder zyn als zes Jaaren, van deeze brandinge bevryd zyn, nadien vryelyk mogen worden uitgevoert.

IV. En op dat de Geregten te beter aan deeze Onze welmeninge kunnen voldoen , zal ieder gehouden zyn, zyne Beesten, die Ziek geweest en onder de zes Jaaren oud zyn , aan te geeven om gebrand te worden, by poene van 25 Guldens voor ieder Beest, dat agtergehouden of verzwegen wordt, ten profyte van den Aanbrenger te verbeuren.

V. Dat de Uitvoert der Runderbeesten zal moeten gefchieden, alleen uit de Havenen van Harlingen , Workum en de Lemmer, en- de infcheping gedaan worden in die Plaatzen en niet binnen Lands, en dat in tegenwoordigheid van twee Opzigters, die nauwkeurig zullen moeten toezien, of de Beesten die worden ingefcheept, gebrand zyn, ten einde het uitvoeren van dezulke te verhinderen: En worden de Commifen gelast, om hier op, zoo veel doenlyk, te letten, daar by prefent te zyn, en de Opzigters tot hun pligt te houden, op dat alle fraudes geweert werden.

Voorts zullen die geene, die tegens Onze ordres een of meerder Gebeterde Beesten, onder de zes E a Jaaren

Sluiten