is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaten, reglementen en andere stukken, door de [...] Staaten van Vriesland zedert den 10 january 1772 tot den 18 augusty 1777 geëmaneerd en uitgegeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 99 )

een genadige vergeeving en verbetering van dezelve.

Gelyk ook over de Regeering van 't lieve Vaderland» over Nederlands algemenen Erf • Strdhouder, Hoogst deszelfs Koninglyke Gemalinne , den Jongen Erf-Prins en de Princesfe, en mede over de Doorlugtige Perfonen die uit het Doorlugtig Huis van Orange en Nasfau tot op deezen Dag in Gods Voorzienigheid zyn overgebleven, ja over alles wat wenfchelyk, dierbaar en begeerlyk is.

Waar toe Ons verlatende, Veste, Lieve, Bezondere ,. beveelen Wy UE. in de befcherminge van God Almachtig. Leeuwarden den i February 1773.

UE. Goede VRIENDEN,

De Gedeputeerde Staaten van Vriesland,

W. B. thoe SCHWARTZENBERG en HOHENLANSBERG, Vt.

Ter Ordonnantie van Hun Ed. Mog.

H. H. v. W Y C K E L.

N a PUBLICATIE