Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extra6fc uit de Reïblu-

tien van de Edele Mog. Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden.

Dominica den 10 Juny 1787.

Extraordinaris Vergadering.

IS geleefen de volgende Refolutie van haar Hoog Mog. van beedea.

DE He eren Gedeputeerden van de Provincie van Utrecht hebben ter Vergadering voorgedraagen , &c. Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verHaan, dat de Raad van Staate fal worden verfogt en geauthorifeert, foo als verfogt ^n geauthorifeert word mits deefen, aanfchryving te doen aan alle de Commandanten en Commandeerende Officieren van alle de Corpfen in dienft van den Staat, van lig forgvuldig te wagten, van eenige ordres te pareercn, waar door defelven vcrpligt fouden worden, om offenfif te ageeren tegens andere! roupes van den Staat, welke door violatie van het Territoir van een der Provinciën of Steeden, den eed van de Generaliteit niet hebben overtreeden, of in eenige manieren ietvves te doen of te ondernecmen, het welk tegens den eed, aan de Generaliteit gedaan, foude aanloopen, op puene van haar Hoog Mog. hoogite ^ndignatie, en dadelyke caflatie voor de geenen, die lig aan foodamge onwettige Ordres fchul'dig maken of onderwerpen, en met laü, «a wanneer aan hun of hunne onderhebbende Corpfen ihi«r <over eenige ongeleegenheid mogte overkomen, of deldvse

viu veel. r 11 1

Vorz. Plak!e.t3n

q.59 nq.50

— ■ !«■— II ■ — ~ — i

Sluiten