Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I N H O U D.

IV, het verdervend kind tot zynen vader wedergekeerd, of Leerrede, ter voorbereiding voor het H. N., over Luc. XV. vs. 18a. Ik zal otflaan, ende tot mynen Vader gaan: uitgefproken, te Amfteldam, in de Zuider-Kcrk, den 5 Sept. 1794. . . . bladz. 117—148

V. gors vrymagtig oppergebied over de watervloeden, of Leerrede, over Pfalm XXIX vs. io\ Be HEERE heeft gefeten over den Watervloet; uitgefproken, te Amfteldam , in de Amftel-Kerk, den 6 Feb. 1791. • •' • 149-180

VI. het loeijend on weder godvruchtig beschouwd, of

Leerrede, over Pfalm XXIX, uitgefproken, te Amfteldam, in de OudeKerk, den 5 Aug. 1792. . 181—212

VII. de heilryke gemoeds-verandering van zacheus, of

Leerrede , over Luc. XIX. vs. 1 —10, uitgefproken , te Amfteldam , in de Oude Kerk, den 1 Sept. 1793. 213-246

VIII. s' heilands gadeloze zondaarslief de , of Leerrede, ter nabetrachting van het H. N., over Joh. XI. 361'. Siet hoe lief hy hem hadde: uitgefproken, te Amfteldam , in de Oude Kerk, den 3 July 1791. . . 247-278

Sluiten