Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over LU K. XV. vs. iS3. 135

geren; Hy zelfs ontzenuwt, doorliet alles overklimmendc zyner Liefde, alle bedenkingen van ongeloof , aardsgezindheid, weereldsliefde ; Hy verzekert ons vooraf, eer wy komen, niet verworpen te zullen worden; Ja Hy betuigt zich te zullen verheugen in onze toenadering tot Hem; Hy wil vaii zyne zyde, en dit ook verklaart ons het overhandigen der tekenen van brood en wyn, in het H. A. uit zynen naam, aan ons gefchied, alles geven, wat wy nodig hebben, om tot Hem te komen, licht, kracht, lust, geloof, vertrouwen.

Is 'er dan wel eenige beminnelyke trek in dien braven Vader, wien ons de gelykenis tekende, die niet in veel groter luister het beeld van den hemel, ichen Vader verfiert ? Kon de weemoedige Jongeling, wel iets van den Leidsman zyner jeugd hopen, dat niet met veel meer grond, in veel meer nadruk, voor den heilzoekeriden Nachtmaalganger te wachten zy?

Belangryke aanmerking! Niets kan immer meer bevallig, ziel-verkwikkend en bemoedigend bedacht worden, dan het licht, waar in zich de hoge Gastheer, aan zyne heilige Tafel, jegens zondaren ontdekt.

En hier uit leide ik een drieledig gevolg af,

Voor eerst, het H. J. is geen onverfchillige plegtigheicl, of van weinig belang. Laat hen, die Christus uit zyn Evangelium , en het bloed der Verzoening uit de Leer des N. T. verbannen, het H, A. eene L 2 blote'

Sluiten