Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

" co '

Extrad uit de Re-

folutien van de Edele Mog. He eren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden.

Woensdag den 17 April 1793.

A an baar Ed, Mog. door 'sLands DocloDren en Chix rurgyn zynde geëxhibeert, in gevolge Refolutie van den 4 Maart laatftleden, de gerevideerde en verbeterde Lyftcn van Utenfilia, Medicamenten en Chirurgicaale Inftrumenten, tot het Hofpitaal te Velde behoorcnde.

is na deliberatie goedgevonden en verftaan, voorizLysten hier na geiniereert te arrefteeren, dezelve te doen drukken, om gevoegt te kunnen worden by de Refolutie' van den 4 Maart, in plaats der Lyftcn die daar agter zyn geplaatft , en verzorgt aan die geen, welke een Exemplaar van bovengemelde Refolutie van den 4 Maart ontfangen hebben, of nog zullen ontfangen.

En zal hier van by Extracl: worden kennis gegeven aan gemelde 's Lands Doctoren en Chirurgyn, om te ftrekken tot hun narigL

Fiat tnfbrtio van de Lyften.

Accordeert met het Regifter. VIII DEEL. A Lyfte

Sluiten