Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R E G L E M E N T

E N

O R D O N N A N T I E

Op het bevaren van het Schippers-Vheer van.

de Heerlykheeden de Hooge- en Laage Swaluwen, na den Dyk van den Wieldregtfchen Polder, van Ouds het Vheer van Twimighoeven en teegenswoor» dig het Nieuwe Vheer genaamt, mitsgaders op de Steeden Dordrecht en Rotterdam.

1 TC 'sG RAVENHA G E, By ISA AC SCHELTUS, ordinaris Drukker vaÉ SYNE HOOGHEID. Anno 1781.

1 y. iii in

i g

- g i 1

•^H 1

Sluiten