Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(9 \

Op de Stad Dordrecht.

Voor een Hengft-Schuyt met een bequaam

Voor-Overdek of eerr Sliedr'egtfch'e en

middelbare Hengft tot Vier Perfonen,

te famen —— f 200*

Meerder Perfonen na advenant, en dus

Tbien Stuivers voor Ieder Perfoon. Des Winter, in alle gevalle- te rekenen

van den i> October tot den 15: April,

voor Een der voorfz, Vaartuigen met

Een tot Vier Perfonen, te famen — 3 o o En voor Ieder Perfoon daar boven — 0^15, o

Op dé Stad Rm ter dam. "•

Voor Een groote of middelbare Hengfi-

Schuyt met Vyf of minder Perfonen — ƒ 4 0 o

En voor Ieder Perfoon boven de Vyf — o {6 "o

Des Winters voor Een der voorfchreeve

Sehuyten ■ 6 o o -

En van leder Perfoon boven de Vyf — . 1 4 o '

Wanneer de Paffagiers verkiefen na andere Plaatfen gebragt te werden, fal des wegens na redelykheid mogen geaccordeert of het Vheer-Loon door den Commis- " faris bepaalt werden.

Indien eenige vreemde Paffagiers met de geadmitteerde Koorn - Mark - Schippers vtrkiefen mede te varen, fal voor Ieder Ptrfoon aan deefe Vheer-Lieden, moeten werden betaalt als

Op Dordrecht —- —~ o roj o '

En op Rotterdam , — -— o] 15 n.

A '5 ; Dan '-

Sluiten