Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P L AeC}A A T ORDONNANTIE

Op het Verthienen van de Lammeren, Byë'a en Baggelen in de Baronie Yfl'eltfein vallende. Mitsgaders Ordre en Regule, waar naer de Byéluiden Haar in het fetten en verplaatfen van Haar Immen en Byën fullen hebben te reeuleeren.

IN 'sGRA VENHAGE, By I/aac Scheltusj ordinaris Drukker van ZYNE HOOGHEID.

CO

[ S ö

L'Z. •

Sluiten