Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9 )

Vleeshouders, Kramers en anderen, welke Hunne Waeren en Goederen by het Gewigt uytïlaan, defelve alleen op Schaalen fullen moeten en aan geene Unfters of Ponders fullen mogen weegen.

X I V,

Dat tot hetgeene voorf. niet fullen mogen worden gebruikt eenige ongeëykte,'t fy Kopere, Yfere of andere Gewigten, maar fal all het Gewigt van welk caliber het ook mag weefen, door den gefworen Eykmeefter na behoren moeten fyn geëykt.

X V.

Dat geene Kooplieden, Winkeliers, Bakkers, Vleeshouders en Kramers eenige ongeëykte Gewigten in hunne Huyfen fullen mogen hebben.

XVI.

Dat wanneer en foo dikwils Iemand bevonden mogte werden de voornoemde Articulen omtrent het een of ander Poinct te hebben gecontravenieert, Denfelven telkens fal vervallen weefen in eene Boete van Dry Guldens, de eene helfte ten behoeve van den Officier,en de andere helfte ten piofyte van den Armen, boven en behalven fodane arbitraire Correctie, als na bevind en omftandigheeden van Saken fal geoordeelt werden te behoren.

XVII.

Dog dat Diegeene welke Sig fouden moogeri B ón;

Sluiten