Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZYNE HOOGHEID permitteert hier meede aan alle Gouverneurs, Commandeurs of commandeerende Officieren van de Sreden en Plaatfen met Troupes van den Staat bezet, om aan de Collonels of commandeerende Officieren van de Regimenten of Escadrons Cavallery of Dragonders, en van de Regimenten of Battaillons Infanterie, of van het Corps Mineurs; als meede aan de commandeerende Officieren van de Compagnien Artilleriften welke tot derzelver onderhebbende Guarnizoen behooren, te permitteeren, om,ien einde zig, hoe eerder hoe beter, te completeeren, opwerving te zenden van ieder Regiment Cavallery of Dragonders twee Onder-Officieren, en twee Ruiters of Dragonders per Compagnie; van ieder Battaillon van het Regiment Hollandfche Guardes te Voet, vier Onder - Officieren, en drie Gemeenen per Compagnie; van ieder Battaillon Nationaale, Duytfche of Walfche Infantery, drie Onder-Officieren, en per Compagnie twee Gemeenen; van ieder Battaillon Zwitzerfche Guardes vier Onder -Officieren, zoo Sergeanten als Corporaels, en per Compagnie vier Gemeenen; van ieder Battaillon van de ordinaire Regimenten Zwitzers of Griions, zes Onder-Officieren, zoo Sergeanten als Corporaels, en per Compagnie vier Gemeenen; van het Corps Mineurs, twee Onder-Officieren, en per Compagnie twee Man; en van ieder Compagnie Artilleritten één Onder-Officier en vier Canonniers.

Doch is de ferieufe intentie van Zyne Hoogheid , dat van deeze perrniilie geen misbruik gemaakt worde, en dat zulks niet aangezien worde als een verleend verlof, maar dat de Collonels cf coromandeerende Officieren, daar aan de hand houden, dat geene andere Onder-Officieren of Gemeenen, uit hoofde van deeze permiffie, zig ab'enteeren, dan die efTeétief op werving gaan, en dat van die Regimenten, Batviii deel. A uii-

I KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK \

q, 75 No, 55

Sluiten