Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEELKUNDE. 2$

Dunne en witte pis; fom wijlen dik en bleek"

Lichchaams ge/lel.

De huid, op het gevoel, droog, hard en ftroef.

De kleur van 't aanfchijn duifter, lood- of zwartachtig.

Veel , hard , ftroef, dik en zwart hoofdhair, dat langzaam komt, en haaftig veroudert.

Naauwe aders. Teder en mager ge/tel.

Tot dus verre de beroemde lazarus Rtverius.

Bij deeze vier bijzondere gemaatigdheden komen nog vier andere hoofdgemaatigdheden ; als heete, koude, drooge en vochtige.

De tekens der heete gemaatigdheden zijn :

Het wit van 't oog roodachtig.

Het aanfchijn, de lippen en mond zeer rood.

Geel, dik en overvloedig' hair , over het gantfche lichchaam vcrfpreid.

Het lichchaam tenger, vaerdig, fterk, en heet.

Groote en fnelle pols.

Grammoedig ; doch na eene korte woede bedaard.

Sterke en zamengetrokkene vaten.

c 2 Ster-

Sluiten