is toegevoegd aan je favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerste Bedryf.

31

Barbara. Kom, waarde heer, kom ik zal u helpen. Pont.

Niet helpen! Ik moet alles alleen doen. Gy kunt voor geen zoldaaten kooken.

Barbara, in 't weggaan.

Ja myn lieve Jofeph; gy zult u nog wel meer verwonderen als gy eens alles weet; vader vertel hem vast . . . maar neen, ik kan 't beter doen, wagt 'er mede tot ik weer by u ben.

TIENDE TOONEEL

Holbeek de vader. Holbeek de zoon.

Holbeek de zoon, geheel verbaasd.

Morgen alles op! geen ftuk brood voor uwen vader! ... Maar ... Is 't zo niet , vader ? . . . Moeder maakt het erger dan het is. De vrouwen zyn ten eerften verlegen.

H o l b e e k de vader.

Neen kind; het is zo als zy zegt. Wy hebben voorleden jaar nauwlyks ons zaadkoren ingeoogst, en alles moeten verkoopen om te leeven. Den heer zyn wy vrugt- en grondpagt fchuldig, en die wil betaald zyn, zo als de Amptman zegt. Waar zal ik het van daan haaien? En, niet betaaleude, word ik op den weg gezet, en myn huis verkogt! Zo wordt, myn liefs Jofeph, dat wsiuige, dat ik nog voor u zogt over

te