Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tweede Bedryf.-

-9

Merchant.

Het geen hy dagelyks voortvaart te doen ; uw goed genoegzaam openlyk uit uw huis te dragen, en naar het Dorp te brengen! zeelterlyk om het te verkopen, en 'er naderhand mooi weer van te fpe. len? Eene kleinigheid niet waar?

Grandison.

Dat, durf ik zeggen, is onmooglyk; Philips is een goede Jonge , hy heeft een gevoelig hart, hy be. mint my, neen! 't is onmogelyk, dat hy my beitelen zoude..

Merchant.

Zie,zo laat gy u bedotten,Grandifon! Hy is een goede Jonge I hy heeft een gevoelig hart! om dat .hy nu en dan een versje maakt ; hy bemint u, om dat hy uwe Romaneske denkwyze weet te pryzen; maar zo ik u zegge, dat ik de misdaad, waar van ik hem befchuldig, met zeekerheid weet ; zo ik u zegge, dat ik u naar alle waarfchynlykheid daar binnen korten ooggetuige van zal kunnen maaken, zal het dan nog eene onmogelykheid blyven ? zoon Grandifon!

Grandison.

Gy vervult my met eene even groots nieuwsgierigheid als ongerustheid, vader.

Merchant.

Laten wy ons flechts herwaards, ter zyde van het huis, begeven, en iktwyffel niet, of wy zullen hem welhaast de achterdeur zien uitgaan, en den weg

naaf

Sluiten