is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226" De Nieuwsgierige Vrouwen» Lizette. Gy moet toch niets verklikken.

Pieter. Ik fpreek geen woord; Ik zal dit maar wegbrengen, en dan gaa ik weêr naar binnen.

Lizette.

Wat hebt gy daar dan?

Pieter. Appel-koekjes; een vervalletje voor my.

Lizette. Laat ze my eens zien. (Zy neemt 'er een.)

Pieter. Tast maar toe, naar uw fmaak.

Lizette. Dat is eerst lekker.

Mevr. Elhuizen. Ik moet ook eens proeven. (Zy neemt 'er een.)

Pieter. Als 't Mevrouw gelieft?

Mevr. Grunsberg. Met uw verlof. (Zy neemt 'er een.)

Pieter. Naar uwe verkiezing.

C a