Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Derde Bedryf. 233

Elhuizen.

In 't geheel niet, myn lieve Vrouw: niets minder dan dat; ik ken de Vrouwen, ik heb medelyden met haar.

Carolina.

En gy heer Leander?

Leander.

Vergeef my myne drift, ik zal uwen argwaan ook vergeten.

Elhuizen.

Maar hoe drommel zyt gy aan myne fleutels ge> komen ?

Lizette.

Dat was niet moejelyk, myn Heer! met een kopje Koffy.

Elhuizen.

Jou flimrae feeks, nu herinner ik my... (Tegen Mevrouw Elhuizen.) en te gelyk ook uw verlangen om. my myn rok uit te trekken.

Mevr. Elhuizen.

Vergeef het my.

Valerius.

Goed , laat nu alles voorby zyn, gy zult dan niet meer nieuwsgierig wezen?

P 5 Mevr.

Sluiten