Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3i )

in deeze Wereld, wilde voordragen en infcherpen. Onder die Waarheden, welke in dit algemeen Beeld ingekleed , en hoogstovereenkomftig zijn met de toenmalige'Omftandigheden, onder welken Christus fprak, ftaat deeze boven aan: dat in den ftaat na den Dood de Ondervinding der kwelling bij de Verdoemden door het herdenken aan het genot des aardfchen Levens, en aan hunne te rug gelaten Vrienden even zoo zeer vergroot, als het genot der Gelukzaligheid van de zaligen door de reeds hier beneden gewenschte nauwe Vereeniging, Omgang en Kennisfe met de gelukzaligen vermeerderd zullen worden. Maar met deeze op het naust omtegaan, hunnen Omgang tot een Bron van verfterkt Hemelsch Vergenoegen maken , en nogthans elkander niet te kennen , fchijnt eene al te openbare Tcgenftrijdigheid te zijn, dan dat men zulks met eenigen grond zoude vermoeden. Even zoo duidlijk is eene andere Waarheid , die in de Woorden van Christus ligt: dat namcntlijk ook de Verdoemden met het herdenken aan de hunnen tevens de voortdurende natuurlijke Liefde, nevens de daaruit voortfpruitende Wenfehen, om hen gelukkig te kennen, wel blijven behouden, maar dat deeze Voortduring voor hen een Middel zij

tot

Sluiten