Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELTKHEID! VUT HEID!

BROEDERSCHAP!

In den BOSCH, den 27^» January 1800, het zesde Jaar der Bataaffchs Fryheid.

Het Departementaal Bestuur van de Dommel, aan alle Gemeentebeftunren binnen hetzelve Departement.

BURGERS!

\Jit de nevensgaande aanfchryving zult gy ontwaaren de dispoütien , die wy heden ten opzigte van het Schoolönderwys genoomen hebben, hoofdzaakdyk neder komende op eene omfchryving der plichten, welken de Schoolmeesters in hnnne amptsverrigtingen te betrachten hebben, en dat voortaan geene Cathechismusfen, Evangeliums of andere Schoolboeken, waarin over eenig Godsdienftig ftelfel gehandeld wordt, in de Schooien gebruikt mogen worden,- maar dat men zig voortaan in de Schooien zal hebben te bedienen van de Schoolboeken uitgegeeven door de Maatfchappy tot nut van het algemeen,

Sluiten