Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOBJLEEBEIN*.,

w

ie die met mij den nu Saligen Is aak de Leeuw , in zijn Wel Eerwaarde leven gekent heeft, zal met mij van harten wenfchen, dat de gedagtenis van dezen regtveerdigen in zeegeninge blijven; en met mij een inning welgevalle neemen , dat deezen regtveerdige dan in decze Leerreden nog tot Nederland fpreekt, na dat hij reeds verfcheide jaarert geftorven is.

Toen ik deeze Leerreden iri gefchrift in handen kreeg, dagt ik aan 's Mans Caracter, aan de inninge fmerte toen ik de boodfchap kreeg , dat onzen I s a a k niet meer en was ! en dagt, moeten deeze liefderijke vermaningen aan de vefgeetelheid werden opgeoffert ? niet alzo, deeze moesten door den druk worden gemeen gemaakt; op dat het geklank van deeze Boetbazuin nog meer gehoort wierd. Hier over met verfcheiden mijner goede vrienden fpreekende, dagten wij op middelen om dit oogmerk te bereiken , en A % floe-

Sluiten