Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar door de bevordering van de onachtzaamheid aan 'ij Euangelie werd weggenomen, en alles daar tegen aangewend, waar door de grote Zaligheid te meerder , ingang zou kunnen vinden onder de menfchen. Wel nu -hebt gij daar lust toe? wat zegt gij? Zoo niet, ó hoe ongelukkig! ik kan niet meer zeggen, dar* dit eenen, hoe zult gij ontvlieden?

Hebt gij 'er lust in, 'er moet'geen Ökfrel zijn, nn, anders veel Jigt te laat, deze dag moethee beginzel zijn, ik moet in uwe naam 'tvoorkden Heere brengen. Maar eer ik daar toe overga , Moet ik nog tot u fpreken overtuigde Zielen, gij zegt mogelijk, hoe zal ik 't ontvlieden, wel door niet langer onachtzaam te zijn op zoo groote Zaligheid, ja maar het zal voor mij te laat zijn? hoe dat, ik zoek wel, maar de Heereverbergt zig , en ik heb het verdient, maar geeft gij wel acht op zulke grote Zaligheid , een Zaligheid waar van gij niet dan door ongeloof kunc uitgefloten zijn. Laat ik u vragen,

Hebt gij Jefus noodig tot uw Zaligmaker en Borg, kunt gij het met uiets minder ftellen,dan met hem en met zijne verdienften.

Hebt gij ook aan Jefus genoeg, wild gij niets bij u zeiven hebben, maar uw grond buiten u vinden , en als verdoemelijke in u zeiven hem omhelzen.

Wel aan dan, verklaar het voor den Heere, erkend uwe Borg en Middelaar, 't verbond is gemaakt.

Maar

Sluiten