Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PUBLICATIE.

DROST EN GEDEPUTEERDE STATEN DER LANDSCHAP DRENTHE

DOEN TE WETEN.

Dat Hun Edele Mogende de

Heeren Ridderfchap en EigenErfdens, op de jongfte Ordinaris Landsdag hebbende vastgeftelt, eenige poin&en, tot verbeteringe van den Staat der Groote en Kleine Waterlosfingen binnen deefe Landfchap, met authorifatie op Ons Gollegie, om daaromtrent te A ar-»

I KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK j

I ' Varz. Plakkaton

o. 85 No. lft

Sluiten