Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DROST EN GEDEPUTEERDE STATEN

DER LANDSCHAP DRENTHE

DOEN TE IV ET E JV.

Dat Hun Edele Mogende, de

JHeeren Ridderfchap xm Eigenerfdens op den Landsdag van den 18 Maart 1794, onder anderen hebben vastgeftelt, dat de impost en tapcyns van de gebrande Wateren toekomftig by Col lede zal woeden geheven, de invoer van vreemde Genever open» geftelt, en de Ketelcyns afgefchaft, alles in voegen by de volgende Ordonnantiën is bepaald, zullende egter defe impoft beneffens de tapcyns der Koele Wynen, vooreerst en tot nadere dupofitic, by de refpeéHve Gerigten , doch re Coevorden door den Collecteur Van ENGEN worden ontvangen.

A OR-

q. 85 No. 8

Sluiten