Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDEVOERING. 33

met een woord, de Heere twist niet meer met zulk een Volk, maar laat het wandelen in zijn eige wegen, en neemt, wanneer alle de gekende ingezameld zijn, liet Euangelium , en met het zelve Zijn geest geheel weg , en zulk een Volk zinkt in haar vorig niet te rug.

Dit gefielde word door Gods weg met onderfcheide Volkeren beveiligt. Laat ik U A„ alleen erinneren , aan Zijne handelwijs met Zijn oud Volk, aan de oordeelen die hun getroffen hebben, en volmaakt zijn geworden door hunne verflroijing over de geheele aarde, om hun verlaten van Hem, na den inhoud van veele Goddelijke verklaringen , door den mond van zijne Knegten de Propheten, — aan de lotgevallen der weleer bloeijende Gemeentens in klein Afia , van welke niet dan treurige gedenktekens van haar vorigen bloeij zijn overgebleven, — en het geen onze aandagt verdient, is, dat heuren tegenwoordigen Haat min of meer ellendig is , naar mate het goede en kwaade dat de HeiC 2 land

Sluiten