Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(9>

ftand der Kerke, de behoorlyke effecten en gewenschte vrugten mogen worden genooten, dn om vervolgens Haar Ed. Mog. Refolutie in de ABa Synodi te doen regiftreeren, en daar van een nieuw Lemma te doen formeeren, ten einde die alfoo Jaarlyks weder aan het geheugen der Predikanten kan worden vernieuwd.

Zullende tot voorf. einde hier van, als meede van het gearrefteerde en hier agter volgende Formulier, Extract aan den Hove worden meede gedeeld.

FORMUIIE TL»

H aar Ed Mog., de Heeren STAATEN des Furflendoms Ge/re en Graaffchaps Zutphen, hebben goedgevonden dat voortaan gevolgd zal worden, zoo in de Duytfche als Walfche Gereformeerde Kerken deefer Provintie*

B in

Sluiten