Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

flreeft naar de overwinning , door een pad, geteekend met hun eigen bloed,

Die. op den God der vaderen fteunt, zal de ijverigfte ftaatsman,de getrouwfte en ijverigfte ontwerper van krijgsbedrijven, de meeft onverfchrokken oorlogsheld, de braaffte patriot zijn.

Hier tegen ftrijdt zelfs niet, dat men de

hulp, ons door een nabuur of Bondgenoot aangeboden, gretig aanneme. Ilraël, in Babels flavernij, kon ligt gedagt hebben:,, God zal ons „ weêr, als oudtijds, door wonderen uit dit dienft3, huis vrijmaken, " maar, neen! God wekt hun

een verlofler ia den afgodifchen Cyrus. •

dien verlofler aan te nemen, ftreed niet tegen het vertrouwen op der vaderen God; maar op hem enkel all de hoop te (tellen, en God voorbij te zien, zou mifdaad van gekwetfte Majefteit geweeft zijn.

Wij moeten des, getrouw in 't middelengebruik , het oog maar op den Heere houden't moet ons om 't even zijn, hoe God ons redden,

van waar hij ons hulpe wil fchenken, al

wagten wij 't van 't Noorden, en het komt van 't Zuiden. Bukken wij voor Neerlands God, en noemen wij zijne daden wijs en goed: al waar het, dat hij bij de uitkomft, ook bij ons, als

vo-

Sluiten