Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(9 )

als dan zal vry Haan zoodanige met geweld te doen vertrekken en een ieder het zyne, zoo hy beft kan, te defendeeren.

VII

En, dewyl gemeenlyk het voorf. Hout, of Onhout, Eek, of Schors word misbruikt of om 't zelve weder te pooten, of om daar van te maken Poften, Tabaksfpylen, Slieten, Vlegels, Schuppen-of Gavelfteelen, ook Tabak-en Erritrys, Hop-en Boonenftaken, Bezemgarden, Rys-of Takkebofichen, Bandgarden, Heyde-of Schanffebanden, Aalskorven, of om van 't medegenomene gewin te maken en 't zelve te verkoopen, of wat dies meer is, zoo word by deeze wel uytdrukkelyk geftatueert*, dat niet alleen door den Klager huyszoekinge zal mogen werden gedaan by die geene, waar op prcefumtie mogte vallen, ten overftaan van de Officieren, of Magiftraten, of die haare plaats vertreeden, maar dat ook de Officieren en Magiftraten of die haare plaats vertreeden, wanneer of uit zig zelfs

B of

Sluiten