Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9 )

dat die koften te zwaar bevonden wordende,om in eene reyfe te worden opgebragt, den omllag in reedelyke termynen zal moeten werden gedaan , en immiddels de penningen genegotieert, om met de interefie van dien uit de gfcfcdb figneerde mergcngelden ten fpoedigften wederom afgeloft te worden; Alles zoo en in der voegen , als in ydcr Dorp de bclandinge Dorpsgewyfe gefchied zynde, ten meeften dienft, en voordeel van het zelve bevonden zal worden te behooren.

V l

By het haaien van fand, of grint uit de Rivieren , en des noods in de voorf. gevallen uit de Binnen-Landen, en 't nederleggen van 't zelve aan den Oever, of op andere, bequaame plaatfen zoo naby de Dycken, als eenigfints doenlyk is, voorts in het vervoeren van het zelve na en op de Dycken, zal door de refpective Dykftoelen goede agtinge gegeeven worden, dat aan gecne particuliere Eygenaars eenige fchaade werde toegebragt, 't zy door het leggen van 't fand, of

B door

Sluiten